لینک های دسترسی

صدام حسين  جسور  به  يک  محکمه  عراق  براي  استماع  اتهامات  احضار  گرديد - 2004-07-02


صدام حسين بي اعتنا به يک محکمه عراق احضار گرديد تا اتهامات نسل کشي و جنايات عليه بشريت را عليه او در دوران بيست و چهار سال حکمروائي بشنود. در جريان محکمه صدام از امضاي يک سند قانوني ابا ورزيد که اين اتهامات را بر مي شمرد و از تهاجم عراق بر کويت در سال ۱۹۹۹ دفاع کرد و طرز العمل محکمه را بحيث يک تياتر محکوم کرد و گفت رئيس جمهور بُش جنايتکار واقعي است. صدام و يازده همکار عالي رتبه سابقه او جداگانه در برابر اين محکمه براي شنيدند اتهامات عليه آنها احضار گرديدند. اتهامات شامل کشتار شخصيت هاي سياسي و مذهبي در عراق ، سرکبي بي رحمانه قيام کُرد ها و شيعه ها ، حمله با اسلحه کيمياوي بر يک دهکده کُرد هاي بنام حلبچه در سال ۱۹۸۸ و تهاجم سال ۱۹۹۹ بر کويت است. جريان محکمه ثبت و بعداً ويديو تيپ اين جريان در سرتاسر جهان پخش شد. اين اولين باري بود که صدام حسين درانظار عامه از زمان دستگيري او در ماه دسمبر گذشته ديده ميشد. جلسه استماعيه محکمه تحت تدابير شديد امنيتي در يک پايگاه نظامي ايالات متحده در حومه بغداد داير گرديد.

XS
SM
MD
LG