لینک های دسترسی

بقول  يک معاون بن لادن  ايالات  متحده  در آستانه  شکست در عراق  قرار دارد - 2004-09-10


يک ماموراداره استخبارات مرکزي ايالات متحهد سي آي اي ميگويد يک تحليل گر ويديو تيپي که روز پنجشنبه در يک تلويزيون عربي نشر گرديد فيصله نموده که اين تيپ و پيام يک رهبر عالي رتبه القاعده مؤثق است اين مامور گفت بعد از يک تحليل تخنيکي اين ويديو تيپ سي آي اي با اطمينان کامل ارزيابي نمود که ايمان ظواهري معاون اسامه بن لادن رهبر القاعده است اين مامور تاکيد که تحليل گر به مطالعه اين پيام ادامه ميدهد اين رهبر بر جسته القاعده ميگويد ايالات متحده در آستانه شکست در عراق و فرار در افغانستان قرار دارد وي همچنان ادعا ميکند که جنوب و شرق افغانستان يک صحنه باز براي مجاهدين گرديده است مامورين استخباراتي ايالات متحده اين ويديو تيپ را تحت مطالعه دارند تا سعي نمايند معلوم کنند که چه وقت ثبت گرديده و حاوي پيامهاي پنهاني ميباشد يا نه قواي ايالات متحده در تعقيب جنگجويان القاعده و بقاياي طالبان مکرراً دست به عملياتي در افغانستان و در امتداد سرحد با پاکستان ميزنند اين ويديو تيپ در سومين سالگرد قتل احمد شاه مسعود قوماندان قواي ضد طالبان و دو روز قبل از سومين سالگرد حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک بر ايالات متحده پخش گرديد

XS
SM
MD
LG