لینک های دسترسی

توقع ميرود که يک جلسه مجلس سناي امريکا در مورد رئيس اداره (سي آي آ )  را ي گيري نمايد - 2004-09-20


قرار است کميته استخبارات مجلس سناي امريکا امروز دوشنبه روي شخص انتخابي رئيس جمهور بش براي احراز کرسي رياست اداره استخبارات مرکزي امريکا، راي گيري نمايد قرار است پورتر گاس، عضو کانگرس ازحزب جمهوريخواه تائيد مجلس سناي امريکا را بدست آورد و راه را براي راي گيري نهايي نامزدي اش در مجلس ۱۰۰ عضو نمايندگان امريکا، باز کند در جريان جلسات استماعيه تائيدي در هفته گذشته اين عضو کانگرس متقاعد از ايالت فلوريدا گفت سي آي آ را بطور غير حزبي و آفاقي رهبري خواهد کرد وي همچنان درمورد اين نگراني دموکراتها سخنراني کردکه اقدامات گذشته و بيانات او بسيار حزبي بوده است او به دموکراتهاي گفت وظايف عضوکانگرس بودن و رئيس اداره استخبارات مرکزي بودن اهداف متفاوتي را دارد

XS
SM
MD
LG