لینک های دسترسی

جسد يک انجنير  چيني ، که در هفته قبل در پاکستان کشته شد ،  به چين برده شد - 2004-10-17


وينگ پينگ ، حين يک تهاجم قواي پاکستان بروز پنجشنبه جهت رها ساختن اوو همکار اش ، که ذريعه تندروان اسلامي اختطاف شده بودند ، بقتل رسيد پنج تن ازاختطاف کنندگان نيز دراين عمليه نجات کشته شدند وانگ ايندي ، گروگان نجات يافته اواخرر وز جمعه ، در حاليکه با همسر حامله دار وينگ پينگ ، گروگان مقتول چيني همرائي مي شد ، وارد پيکنگ شد دوانجنير چيني هفته پيش درناحيه قبا يلي وزيرستان جنوبي واقع در ۷۵ کيلومتري سرحدافغانستان ذريعه افراد قبايلي وابسته به القاعده که ووفادار به عبدااله مهسود ، يک زنداني قبلي درخليج گوانتاناموي کيوبا خوانده مي شدند ، اختطاف شدند چيني ها اختطاف دو انجنير چيني را دهشت افگني خواندند و اندوه شانرا بر مرگ وانگ ابراز کردند

XS
SM
MD
LG