لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده بخاطر تهديدات دهشت افگني  عليه دفاتر امريکا در دهلي جديد و بمبي هشدارداده است . - 2004-11-23


امروز سه شنبه بعد از دريافت يک تهديد احتمال يک حمله دهشت افگني بر منافع ايالات متحده امريکا اين کشور دفتر قنسلگري اش را درشهر بمبي که مرکز مالي هند بشمار ميرود.، مسدود کرد. سفارت امريکا اعيلاميه نشر ودر آن گفته است که هرچند معلومات دست داشته مشخص نيست اما ميرساند که منافع امريکا در دهلي جديد وبمبمي شايد ومرد حمله قرار گيرد. رئيس پليس شهر بمببي تدابير امنيتي را درارطاف سفارت امريکا شدت بخشيده است . سفارت امريکا همچنان از اتباع امريکا در هند تقاضا نموده تا در ملاي عام کمترظاهر شوند و بخصوص در باره امنيت محتاط باشند. اعلاميه ميگويد که تاسيسات مربوط به امريکا و جا محلاتي که توسط امريکايي ها و ساير خاجيان بيشتر استفاده ميشوند شايد اهداف چنين حملات باشند. اعيلاميه مزيداً هشدار ميدهد که اهداف مورد نظر دهشت افگنان شايد شامل محلات رهايشي ، دفاتر کسب وکار، کلپ ها ، مراکز مذهبي ، مکاتب و ساير اماکن عامه باشد.

XS
SM
MD
LG