لینک های دسترسی

آزمايش  يک  راکت دااري  قدرت حمل  ذروي  در پاکستان - 2004-11-29


اردوي پاکستان ميگويد يک راکت داراي ظرفيت حما داکت بالستيک را امروز دو شنبه مؤفقانه آزايش کرده است. يک بيانيه نظامي گفت راکت زمين بزمين نوع غزنوي داراي بُرد دو صد و نود کيلو متر است. بيانيه ميگويد اين آزمايش جزئي از يک سلسله آزمايشات مجوزه است که براي تصحيح مزيد سيستم راکت پاکستان در نظرگرفته شده است. اردوي پاکستان گفت به کشور هاي همسايه د باره اين آزمايش اطلاع داده بود، طرزالعملي که هند رقيب عمد پاکستان نيز آنرا رعايت ميکند. اين دو کشور داراي قدرت ذروي در جنوب آسيا در حال حاضر سيستم هاي راکت هاي ضد بالستيک را آزمايش ميکنند.

XS
SM
MD
LG