لینک های دسترسی

مجروح ساختن  چهارده  نفر در کشمير هند توسط  شورشيان  مظنون - 2004-11-29


شورشيان مظنون اسلامي بيش از ده نفر را در دو حمله جداگانه در کشمير تحت اداره هند زخمي ساخته اند. حد اقل دوازده نفر زماني زخمي شدند که شورشيان مظنون بم دستي را بر يک بازار در سرينگر پرتاب کردند و ظاهراً هدف آنها گزمه پوليس بود. حمله ديگري با بم دستي در سرينگر يک پوليس و يک ملکي را زخمي ساخت. هفته گذشته هند گفت اعطاي خود مختاري را به کشمير جهت کمک به صلح با پاکستان تحت غور خواهد گرفت ولي هر گونه خروج مجدد از سرحدات قلمرو مورد اختلاف رد کرد.

XS
SM
MD
LG