لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاديه اروپا خواستار عدالت در مورد مسموم کنندگان يوشنکو شده است. - 2004-12-13


اتحاديه اروپا ميگويد هر کسي که در مسموم کردن ڤيکتور يوشنکو رهبر مخالفين حکومت اوکراين گنهگار ثابت گردد بايد بپاي عدالت کشانيده شود. اين موضوع را يک نطاق امور خارجي اتحاديه اروپا دو روز بعد ازان بيان کرد که داکتران در اتريش گفتند يوشنکو توسط مواد زهري داياکسن، مسموم شده بود. مامورين اوکراين دوسيه مسموميت يوشنکو را دوباره باز کرده اند. از اثر اين مواد چهره يوشنکو در روزهاي قبل از انتخابات رياست جمهوري مسخ گرديده بود. بروز يکشنبه يوشنکو اين اتهامات خود را تکرار کرد که مقامات حکومت اوکراين او را مسموم ساخته بودند. مامورين اوکراين اين اتهامات را تکذيب ميکنند. در عين زمان، يک مامور عاليرتبه حقوق بشر اروپا امروز در کيف است تا آمادگي براي انتخابات ۲۶ دسمبر را مورد بحث قرار دهد. تيري ديڤس، منشي عمومي شوراي اروپا در نظر دارد با ليونيد کوچما، رئيس جمهور اوکراين که دوره خدمتش بپايان رسيده و دو کانديد رياست جمهوري، ڤيکتور يوشنکو و ڤيکتور يانوکوڤيچ صدراعظم که بسوي ماسکو تمايل دارد، ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG