لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور پاکستان بحيث ، قوماندان اعلي اردو به کار خود ادامه ميدهد - 2004-12-18


رئيس جمهور پاکستان ميگويد که وي هردو نقش خود را هم بحيث رئيس جمهور وهم بحيث قوماندان اعلي اردو نگهميدارد ، که قبلا گفته بود مقام نظامي خود را تا ختم امسال رها خواهد کرد پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان اين مطلب را بروز جمعه طي مصاحبه اي با شبکه تلويزيوني شخصي بنام » کاوش تلويژن « ، اظهار نمود. وي گفت که بصورت رسمي خطاب به ملت در مورد تصميمش بزدوي اعلام ميکند اما تفصيل بيشتر نداد جنرال مشرف تعهد کرده بود که از قومانداني اعلي اردو با تعديل ماده قانون اساسي که زعامت اورا محدود ميسازد ، کنار خواهد رفت . جنرال مشرف از سال ۱۹۹۹ به تعقيب يک کودتاي سفيد بحيث رئيس جمهور پاکستان ايفاي وظيفه ميکند پرويز مشرف اصرار ميورزد که ادامه هردو مقام ، ثبات را تضمين ميکند ، مخصوصا در حاليکه حکومت او در جنگ ايالات متحده عليه دهشت افگني . کمک مينمايد ، ماه گدشته قانون گزاران از موقف او طرفداري کرده و تعديل جنجال برانگيز قانون اساسي را که به مشرف اجازه ميدهد به هردو مقام خود ادامه بدهد ، به تصويب رسانيدند

XS
SM
MD
LG