لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد  يوناکويچ  به دعواي قانوني در مورد انتخابات رياست جمهوري - 2004-12-28


مامورين انتخابات در اوکراين ويکتور يوش چينکو رهبر مخالف حکومت را رسماً برنده دور دوم انتخابات رياست جمهوري روز يکشنبه اعلام کردند. شمارش نهائي آراء از طرف کميسوين مرکزي انتخابات امروز سه شنبه اعلام گرديد که نشان ميدهد يوش چينکو پنجاه و دو فيصد و ويکتور يانوکوويچ صدراعظم چهل و چهار فيصد لاراء را بدست آورده است. ولي روز دو شنبه در حاليکه نتايج اولي اعلام گرديد و نشان ميداد که پوش چينکو برنده شده ،ويکتور يانوکويچ صدراعظم اوکراين از اعتراف به شکست در دور دوم انتخابات عمده رياست جمهوري ابا ورزيده و ميگويد نتايج اين انتخابات را در محکمه عالي به چالش خواهد خواند. يانوکويچ ميگويد نتيجه اين انتخابات را بدليل آنچه که هزاران تخلف در راي دهي خواند، برسميت نخواهد شناخت .اکثر شکايات شامل راي دهندگاني است نتوانستند منازل شانرا ترک و به راي دهي حاضر شوند. صدراعظم اوکراين شکايت دارد که اصلاحات اخيردر قوانين انتخابات به نفع مخالف او، ويکتور يوش چينکو بوده است که برنده اين انتخابات اعلام شده است. در حاليکه تقريباً تمام آراء حساب شده است، وي هشت فيصد بيشتر از رقيبش راي گرفته است. محکمه عالي اوکراين بعد از انتخابات رياست جمهوري در بيست و يکم نومبر امر دور ديگر انتخابات را داد. در دور اول يانوکويچ با جعلکاري هاي وسيع برنده شده بود. ناظرين اروپائي اين انتخابات گفتند انتخابات روز يکشنبه به معيار هاي بين المللي براي انتخابات آزاد و منصفانه بسيار نزديکتر بود.

XS
SM
MD
LG