لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن حد اقل پنجاه نفر در جنگهاي  در فليپين - 2005-02-08


حد اقل هفده عسکر درجنگهاي بين قواي امنيتي و پيروان يک رهبر اسلامي زنداني که دو روز ميشود در جزيره هولو در جنوب فليپين دوام دارد، کشته شده اند.اردوي فليپين ميگويد در حدود سي شورشي نيز کشته شده اند. خشونت روز دو شنبه زماني بروز کرد که صد ها پشتيبانتنور ميسوري حملاتي را بر قواي حکومتي و چندين پروژه حکومت فليپين براه انداختند. سيزده عسکر زماني کشته شدند که مورد حمله حاميان ميسودي در نزديکي شهر پاتيکول قرار گرفتند. نور ميسوري رسماً رهبري جبهه آزاديبخش مورو را بعهده دارد که معهده صلحي را با حکومت در سال ۱۹۹۶ امضا کرد. وي به اتهام رهبري يک قيام جداگانه در سال دو هزار و يک زنداني شده است.

XS
SM
MD
LG