لینک های دسترسی

Breaking News

توفان شديد برف در کشمير هند نه نفر را هلاک ساخت. - 2005-02-20


مامورين هندي ميگويند طي دو روز گذشته که شديدترين برفباري ۱۵ سال گذشته رخ داد حد اقل ۲۱ نفر در وقايع مرتبط بوضع جوي هلاک شدند. بعد ازانکه تا بيش از سه متر برف جمع شد و برف کوچ هائي را ببار آورد که خانه ها را زير برف کرد، اردوي هند بحالت آماده باش درآورده شد. ميدان هوائي عمده سري نگر و بسياري از شاهراه ها مسدود گرديده است. قطع برق بسياري از حصص آن منطقه هماليا را بتاريکي فروبرد و لين هاي تلفون هنوز قطع است. پوليس ميگويد هزاران نفر در امتداد شاهراه بين جمو و سري نگر، مرکز تابستاني کشمير که بخاطر برفباري مسدود گرديده، گير مانده اند. ادامه برفبراي مانع مساعي برف پاکي ميشود و مامورين از برف کوچ هاي بيشتر در امتداد شاهراه هشدار ميدهند. مسدود شدن راه ها باعث کمبود مواد ضروري در منطقه شده است.

XS
SM
MD
LG