لینک های دسترسی

Breaking News

آستراليا يک محصل طب را به دهشت افگني متهم کرد. - 2005-03-07


يک محکمه در آستراليا حکم کرده که يک محصل ۲۲ ساله طب باتهام کسب تعليمات در گروه اسلامي غير قانوني لشکر طيبه محاکمه شود. اظهار الحق متولد پاکستان در صورتي که به تعليمات در گروه پاکستاني که در کشمير هند ميجنگد، گنهگار ثابت شود با ۲۵ سال زندان مواجه ميباشد. آستراليا لشکر طيبه را يک سازمان دهشت افگن ميخواند. مامورين گمرک در ماه مارچ سال ۲۰۰۳ اظهار الحق را حين بازگشت از پاکستان متوقف کرد. او کتابچه اي با خود داشت که دران در مورد راکت انداز، ماين زميني و تانک اطلاعاتي درج بود. پوليس ميگويد اظهارالحق به آنها گفت که بعقيده او تعليمات با لشکر طيبه براي دهشت افگني نيست. تاريخ محاکمه تعيين نگرديده است.

XS
SM
MD
LG