لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه اسلامي برائت مرتکبين تجاوز دسته جمعي را فسخ کرد. - 2005-03-11


عالي ترين محکمه اسلامي پاکستان برائت جنجال برانگيز پنج نفر را که در تجاوز بر يک زن بنا بحکم شوراي دهکده گنهگار خوانده شده بودند، رد کرده سات. محکمه ميگويد محکمه استيناف که اين شش نفر را برائت داد، صلاحيت نداشت فلهذا همه شش نفر در زندان باقي ميمانند. در ماه جون سال ۲۰۰۳ يک شوراي دهکده حکم کرد که بموجب احکام شرعي بمنظور مجازات مختار مايي ۳۳ ساله بر او تجاوز دسته جمعي شود. جرم مختار مايي اين بود که برادر کوچکترش طبق ادعا با زني از يک قبيله معتبرتر روابط عاشقانه داشته است. متعاقبا شش نفر باعدام محکوم شدند ولي در ماه جاري حکم اعدام پنج نفر فسخ شد و نفر ششم نيز به حبس ابد محکوم گرديد. در هفته جاري هزاران زن در شهر ملتان اجتماع نموده تقاضاي محافظت مختار مايي را نمودند که ميگفت اگر اين اشخاص آزاد شوند از او انتقام خواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG