لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت وزير خارجه ايالات متحده به کورياي جنوبي - 2005-03-19


کانداليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده امريکا وارد سيول شده است تا روي پروگرام ذروي کورياي شمالي با مامورين کورياي جنوبي مذاکراتي را انجام دهد خانم رايس ، که امروز شنبه از جاپان توسط طياره به سيول مواصلت کرد در نظر دارد که نو موهيون رئيس جمهور کورياي جنوبي و مامورين انکشور را بروز يکشنبه ملاقات نموده روي اين موضوع مباحثاتي را انجام بدهد که چگونه کورياي شمالي را وادار سازند تا به مداکرات خلع سلاح ذروي به ميز مذاکره برگردد خانم رائيس در يک بيانه قبلا امروز شنبه در توکيو گفت که کورياي شمالي بايد به ميز مذاکره برگردد بقول خانم رائيس اگر خواسته باشد طرقي را در يافت کند که ما و جناحهاي ديگر انرا پيشنهاد ميکنيم وزير خارجه ايالات متحده همچنان از جاپان تقاضا نمود تا به منع توريد گوشت گاو از ايالات متحده که از اواخر سال ۲۰۰۳ به اين طرف نافذ است خاتمه بدهد در ان سال بيماري مخصوص گاو ها در امريکا پيدا شده بود اما )نوبوتاکا مه چي مورا ( وزير خارجه جاپان نفگ که چه وقت ورود گوشت از امريکااز سر گرفته خواهد شد بعد از ترک کورياي جنوبي ، خانم رائيس سفر خود را به شش کشور آسيايي با بازديد از چين خاتمه خواهد داد

XS
SM
MD
LG