لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است کوفي انان پروگرام اصلاحات عمده ملل متحد را به مجمع عمومي ارائه کند. - 2005-03-21


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد، امروز گزارشي را رسماً بمجمع عمومي ارائه حواهد کرد که خواستار اصلاحات عمده دران سازمان جهاني ميشود. در جمله تغيراتي که کوفي انان در بيانيه خود خواستار آن ميشود، توسعه شوراي امنيت ۱۵ عضوي، بشمول پنج عضو دائمي است. اگر شوراي امنيت توسعه بيابد، هند، برازيل، آلمان و جاپان در جمله کشورهائيست که ميخواهند عضو داهمي شوند. يک پيشنهاد ديگر ايجاد يک کميته کوچکتر حقوق بشر است که جانشين کميسيون موجوده حقوق بشر شود. اين کميسيون مورد انتقاد قرار گرفته که به بعضي از کشورهايي که به تخطي از حقوق بشر متهم هستند اجازه ميدهد با استفاده از عضويت شان همديگر خود را از محکوميت محافظت ميکنند. در سال اخير تقاضا براي اصلاحات در ملل متحد افزايش يافته که قسماً افتضاح مالي پروگرام نفت بمقابل غذاي عراق و تصميم ايالات متحده مبني بر تهاجم به عراق بدون تصويب شوراي امنيت، علل آن بوده است.

XS
SM
MD
LG