لینک های دسترسی

در حاليکه احتجاجات در قرغزستان توسعه مييابد حکومت مذاکرات را پيشنهاد کرد. - 2005-03-21


عسکر آقايوف، رئيس جمهور قرغزستان بعد از يک هفته احتجاجات که طي آن استعفي او بخاطر اختلافات روي انتخابات پارلماني تقاضا شده بود، ميگويد براي مذاکره با مخالفين آماده است. نطاق عسکر آقايوف در تلويزيون سراسري آن کشور گفت مهمترين موضوع ثيات بخشيدن باوضاع در کشور و بعد ازان آغاز مذاکرات است. گروه هاي مخالف حکومت خواستار احتجاجات سراسري شده ميگويند انتخابات پارلماني طي سه هفته گذشته تقلبي و آگنده از بي نظمي ها بود. بزرگترين اجتماع در شهر جنوبي جلال آباد برگزار شد که دران در حدود ۱۵ هزار نفر اشتراک داشتند. در اوش، دومين شهر بزرگ قرغزستان مظاهره چيان يک مرکز حکومتي را اشغال کرده قواي امنيتي را مجبور بفرار ساختند. ايالات متحده از همه جوانب خواستار شده تا اختلافات شان را بطور مسالمت آميز و بموجب حکمروائي قانون حل و فصل کنند.

XS
SM
MD
LG