لینک های دسترسی

Breaking News

بش لايحه اي را توشيح کرد که حيات خانمي را تمديد ميکند که دماغش صدمه ديده است. - 2005-03-21


جورج بش، رئيس جمهور يک لايحه اضطراري را توشيح کرده که هدف آن تمديد حيات يک خانم از فلوريداست که دماغش صدمه ديده است و تيوپ مواد غذائي اش سه دوز قبل قطع شده بود. جورج بش اين لايحه را ساعت يک بعد از نيمه شب لحظاتي بعد ازان توشيح کرد که مجلس نمايندگان طي يک جلسه نادر شام يکشنبه، آنرا تصويب کرد. بموجب اين قانون جديد بمحکمه فدرال صلاحيت ميدهد تا در قضيه تيري شايوو که از سال ۱۹۹۰ باينطرف به تعقيب يک حمله قلبي که جريان آکسيجن را بمغزش قطع کرده بود، معلول است، مداخله نمايد. ظرف چند ساعت بعد از تصويب قانون والدين خانم شايوو از يک محکمه خواستار حکم اضطراري شد تا تيوپ مواد غذائي را ودباره به بدن دختر شان وصل کند. مايکل شايوو، شوهر تيري شايوو که اصرار دارد خانمش نميخواست بطور مصنوعي زنده نگهداشته شود، بخاطر اين قانون جديد اظهار عصبانيت کرد.

XS
SM
MD
LG