لینک های دسترسی

Breaking News

انفجاري در کابل موتر دپلومات هاي کانادا را خساره مند ساخت. - 2005-03-28


مقامات در افغانستان ميگويند از اثر يک انفجار کنار جاده در کابل چهار نفر بشمول يک نفر کانادائي مجروح شده اند. مامورين ميگويند انفجار دو موتري را که از محل ميگذشت، بشمول يک موتر سفارت کانادا، خساره مند ساخت. پوليس ميگويد چندين بنظر ميرسد که بم از فواصل دور منفجر ساخته شده است. کسي ادعاي مسؤليت نکرده است. اين انفجار در امتداد شاهراه کابل جلال آباد رخ داد که اکثراً هدف حملات شورشيان قرار ميگيرد.

XS
SM
MD
LG