لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان جديد قرغزستان بصدراعظم جديد راي اعتماد داد. - 2005-03-28


پارلمان جديدالانتخاب قرغزستان امروز تعيين کرمان بيک باقي يوف، رهبر مخالفين حکومت را بحيث صدراعظم و کفيل رياست جمهوري تائيد کرد. باقي يوف در مساعي جهت خاتمه بخشيدن نبارزه بين پارلمان جديد و پارلمان قبلي موقف قبلي خود را در مورد مشروعيت پارلمان جديد تغير داد. پارلمان جديد طي يک انتخابات ماه جاري بوجود آمد که مخالفين گفتند تقلبي بود و باعث قيام و عاقبت برانداحتن عسکر آقايوف، رئيس جمهور شد. گزارش ها از بيشکيک حاکيست که برسميت شناختن پارلمان جديد توسط باقي يوف شايد در ايجاد نظم سياسي کمک کند ولي احتجاج کنندگاني را که باحزاب مخالف مانند حزب او کمک کردند آقايوف را سقوط بدهند، بخشم آورده است.

XS
SM
MD
LG