لینک های دسترسی

Breaking News

واتيکان ميگويد وضعي صحي پاپ خيلي جدي است ولي بهوش ميباشد. - 2005-04-01


واتيکان ميگويد وضع صحي پاپ جان پاول خيلي جدي است ولي او بهوش بوده و با بعضي از کساني را که براي ديدنش آمدند ملاقات کرد. نطاق واتيکان امروز بخبرنگاران گفت پاپ يک تعداد از مامورين واتيکان را پذيرفت و خواهش کرد که کسي انمجيل را برايش قرائت کند. واتيکان ميگويد پاپ کاملاً بهوش و آرام است. مامورين همچنان تقرر يک تعداد اسقف ها و مامورين کليسا را اعلام نمودند. قرار است يک سر اسقف ارشد امروز در روم مراسم دعاخواني عامه را براي پاپ براه اندازد. مامورين واتيکان ميگويند به پاپ در مورد وخامت وضع صحي اش که تب ناشي از عفونت و تکليف قلبي و دوران خون است اطلاع داده اند ولي او ميخواست در اتاق خود در واتيکان باشد و بشفاخانه نرود. کاتوليک ها در سراسر جهان در کليساها و ساير محلات گرد آمده منتظر اخبار صحت پاپ هستند و براي اين رهبر مذهبي ۸۴ ساله شان دعا ميکنند.

XS
SM
MD
LG