لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفين حکومت زمبابوي در نتايج مقدماتي انتخابات پيشي گرفته، انتخابات را قلابي ميخواند. - 2005-04-01


باوجود اينکه مخالفين حکومت زمبابوي در نتايج مقدماتي انتخابات، پيشي گرفته، انتخابات را قلابي ميخواند. مورگن تسڤان گريري، رهبر مخالفين امروز گفت شمارش آرا آگنده از فعاليت هاي تقلب کارانه است. او گفت معتقد نيست که نتايج نهائي نمايانگر آمال ملي باشد. مامورين انتخابات ميگويند تا بحال حزب مخالف حکومت بنام جنبش تحول ديموکراتيک از جمله ۱۲۰ حوزه در ۳۱ حوزه پيروز شده است، که عمدتاً مراکز شهري طرفدار آن حزب ميباشد. شمارش آراي مناطق روستائي که حزب حاکمه زانو پي اف دران تسلط دارد به آهستگي پيش ميرود. رابرت موگابي، رئيس جمهور زمبابوي بروز پنجشنبه بعد از راي دادن نگراني هاي مخالفين را رد کرده بي مفهوم خواند. انتخابات به آرامي صورت گرفت و از خشونت و يا تخويف که خاصه انتخابات گذشته بود، گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG