لینک های دسترسی

پيام رهبران طالبان براي جانشين پاپ جان پال دوم - 2005-04-03


رهبران شورشيان طالب در افغانستان ، پيامي را از مخفيگاه شان بروز يکشنبه فرستاده از جانشين پاپ جان پال تقاضا کرده اند تا از صلاحيت خود ، براي متوقف ساختن آنچه که طالبان انرا زجر و شکنجه مسلمانان خوانده اند کار بگيرد نطاق طالبان به آژانس خبر رساني رويتر گفت که طالبان از مرگ پاپ نه خوشنود هستند و نه متاثر اما معتقد اند که پيام رهبر رومن کاتوليک هاي جهان در مورد صلح و هم آهنگي قابل غور است . نطاق گفت که اکثر پيروان پاپ ، صلح ميخواهند اما يک تعداد زياد مردم ديگر هنوز هم در برابر مسلمانان از شدت عمل کار ميگيرند پاپ جان پال دوم در سال ۲۰۰۲ در خطابه سال نو خودعليه کشتار مردم بنام خدا صحبت کرده گفت عطش انتقام جوئي را، صرف عفو و بخشايش ، فرو نشانده ميتواند طالبان که در افغانستان تا هنگام بر کناري شان توسط قواي برهبري ايالات متحده ، در سه سال قبل ،حکمروائي داشتند، اکثر کشور هاي جهان غرب طالبان را بخاطرپيروي سخت گيرانه شان از شريعت اسلامي و روش هاي سياسي ستمکارانه شان در برابر زنان مذمت ميکردند

XS
SM
MD
LG