لینک های دسترسی

Breaking News

کرزي پاليسي هاي بهتر اقتصادي را تعهد کرد. - 2005-04-04


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان استدلال ميکند که بايد در هدايت رشد و انکشاف اقتصادي کشورش نقش بزرگتر داشته باشد. رئيس جمهور افغانستان اين تقاضا را در يک کنفرانس بين المللي کمک دهندگان در کابل بعمل آورد. او از کمک دهندگان ۴۰ کشور تقاضا کرد که باوجود نگراني در مورد شفافيت و حساب دهي، براي حکومتش کنترول بيشتر بر چگونگي مصرف پول داده شود. حامد کرزي گفت تسريع عمليه بهبود اقتصاد افغانستان يک اولويت است. او يک طرز تقرب شديدتر را براي بهبود بخشيدن سطح حيات شهروندان افغانستان، بشمول فراهم کردن برق، آب آشاميدني، تعليم و تربيه و دسترسي بحفظ الصحه وعده داد. افغانستان با مشکلات فساد اداري، خويش خوري، شورش تحت رهبري طالبان، جرايم و اسير مشکلات، مواجه ميباشد.

XS
SM
MD
LG