لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان عراق کابينه آن کشور را منظور کرد. - 2005-04-28


عراق اولين حکومت بعد از جنگ را که بطور ديموکراتيک انتخاب شده تشکيل داده و به بن بست سه ماهه که مساعي را جهت خاتمه بخشيدن بخشونت فلج کرده بود خاتمه داده است. شوراي ملي ۲۷۵ عضوي امروز با يک اکثريت فوق العاده زياد کابينه ۳۱ عضوي ابراهيم الجعفري، صدراعظم مؤظف را منظور کرد. پنج وزارت، بشمول وزارت هاي مهم دفاع و نفت، بعد ازان بطور مؤقت پر شد که در مورد آن توافق صورت نگرفت. ابراهيم الجعفري، صدراعظم بحيث کفيل وزارت دفاع و احمد چلبي، که در گذشته شخص محبوب وزارت دفاع ايالات متحده بود، بحيث معاون صدارت و کفيل وزارت نفت ايفاي وظيفه خواهند کرد. قرار است حکومت جديد ظرف چند روز آينده حلف وفاداري ياد کند. در عين زمان يک مشاور ارشد وزارت داخله در خارج منزلش در بغداد هدف گلوله قرار گرفت. يک مامور ديگر آن وزارت وقتي توسط موتر بجانب وظيفه روان بود کشته شد. در تکريت در يک واقعه بم گزاري انتحاري در يک موتر در يک محل تفتيش امنيتي حد اقل دو عسکر عراقي کشته و حد اقل ۱۵ تن ديگر بشمول سه عسکر امريکائي مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG