لینک های دسترسی

Breaking News

رفسنجاني: ايران بايد حق غني ساختن يورانيم را داشته باشد.


رئيس جمهور متنفذ سابق ايران باوجود مخالفت کشورهاي غربي که در مورد کوشش ايران براي کسب اسلحه ذروي نگراني دارند، اصرار کرده است که کشورش بايد حق غني ساختن يورانيم را داشته باشد. علي اکبر هاشمي رفسنجاني خين اداي نماز جمعه بنمازگزاران گفت ايران مصمم است که همه شاخه هاي تکنالوژي ذروي را، بشمول غني سازي يورانيم، دارا باشد. او بر اراده تهران مبني برينکه از فعاليت هاي ذروي در بدل مشوق هاي تجارتي پيشنهادي اتحاديه اروپائي منصرف نشود، تاکيد نمود. مذاکرات با اتحاديه اروپائي روي پروگرام ذروي ايران امروز در عقب درهاي بسته در لندن از سر گرفته شد. رفسنجاني که هفتاد سال دارد از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ رئيس جمهور ايران بود. انتظار ميرود که او امسال نيز براي عهده رياست جمهوري و جانشيني محمد خاتمي کانديد شود.

XS
SM
MD
LG