لینک های دسترسی

لاتری ویزۀ مهاجرت به امریکا


برنامۀ لاتری ویزۀ مهاجرت به ایالات متحدهبرای سال ۲۰۱۱آغاز شده استو در خواستی های کمپیوتری ازروزجمعه دوم اکتوبر تا روز دو شنبه سی ام نومبر امسال پذیرفته میشود.

رهنمای تکمیل نمودن فورمه ها و طریق ثبت و ارسالآن بزبان انگلیسی درین ویب سایت گنجانیده شده است .هیچگونه مبلغی برای تکمیل فورمه ها پرداخته نمیشود.

لطفا اینجا را کلیک کنید

XS
SM
MD
LG