لینک های دسترسی

Breaking News

رخصتی عمومی در ترکمنستان برای بزرگداشت از سگ


ترکمنستان برای ارجگذاری به نسل سگ الابای (سگ چوپان) دیروز یک روز رخصتی را اعلام کرد؛ سگی که رهبر این کشور بنایی را از او ایجاد و شعری را در وصف‌اش نوشته است.

این تعطیل در روزی اعلام شد که جشن نسل اسب آخیل‌تکه نیز در آن کشور برگزار می‌شود.

قربان‌قلی بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان بزرگداشت از این حیوانات را بخشی از میراث ملی این کشور می‌داند.

روز الابای شامل رقابت برای یافتن بهترین سگ از نسل این سگ‌های بزرگ نیز است.

رییس جمهور ترکمنستان که از سال ۲۰۰۷ به اینسو زمام امور این کشور را بر عهده دارد، بهترین جایزهٔ عالی شجاعت را به سگ تعلیمی محافظ مرزی اعلام کرد.

سردار بردی محمدوف، پسر رییس جمهور و معاون صدر اعظم ترکمنستان این جوایز را اهدا کرد که مدال برای سگ و یک موتر برای نگهدارنده‌اش بود.

سگ‌ و اسب نشانه‌ای از افتخار ملی برای ترکمنستان محسوب می‌گردد.

سال گذشته، حکومت ترکمستان بنایی از سگ الابای که پوشش طلا دارد را در یکی از چهار‌راه های مزدحم عشق آباد بنا کرد.

در یک چهارراه دیگر عشق آباد مجسمهٔ دیگری از اسب و تندیس رییس جمهور محمدوف بر بالای آن نصب است که سطح مجسمۀ این اسب با با طلا پوشانیده شده است.

XS
SM
MD
LG