لینک های دسترسی

فابریکۀ در ولایت هلمند


فابریکۀ در ولایت هلمند

ولایت هلمند که از جملۀ ولایات آشوب زدۀ افغانستان می باشد، اخیراً به دلیل خوب شدن وضعیت امنیتی زمینه های کاری کوتاه مدت برای مردم تا حدی مساعد شده است.

ساکنین این ولایت می گویند:" ولایت هلمند منابع کاری دراز مدت فراوان دارد، اما تاهنوز دولت افغانستان و جامعه جهانی برای احیای آن تلاش و توجه ننموده است."

چند دهه قبل در ولایت هلمند برای کاریابی فابریکه های حجاری ونجاری و فابریکه پنبه اعمار گردیده بود، اما این دو فابریکه فعلا در حالی نیمه جان فعالیت می نمایند.

مردم ولایت هلمند دولت را متهم به بی غوری در مورد فابریکه های یاد شده می نمایند.

فابریکه حجاری و نجاری ولایت هلمند به سکتور خصوصی واگذار شده است.

مسوولین این فابریکه می گویند: اگر دولت به همرای شان همکاری نماید در آنصورت می توانند که برای بیش از یک هزار نفر زمینه اشتغال دایمی را در این فابریکه مساعد نمایند.

در این فابریکه از سنگ رُخام، ظروف زینتی مانند گلدان ، کاسه ،جک آب خوری ، گیلاس ، میوه دانی و سنگ های تعیمراتی ساخته وتولید می شود.

تعداد زیادی از مردم علاقمند تولیدات آن فابریکه بوده و محصولات آن از طریق دو مغازه در ولایت قندهار و کابل به بازار عرضه می گردد.

کار گران فابریکۀ حجاری ونجاری ولایت هلمند از دولت و جامعه جهانی می خواهند که برای افغانها زمنیه کاری دراز مدت را مهیا نمایند تا افغانستان از بی ثباتی رهایی یابد.

یکتن از کارگران فابریکۀ حجاری و نجاری میگوید:

"تقاضای من از دولت افغانستان و جامعه بین لمللی این است که به افغانستان خدمت نمایند. به مردم افغانستان و پروژه های را مهیا سازند پ که اشتغال زا بوده و برای جوانان زمینۀ کار مساعد شود."

کارگر دیگر این فابریکه میگوید که دولت باید موسسات تولیدی را حمایت نماید تا کارگران بیشتری استخدام گردند.

دیگری میگوید:

"خوب است کاری پیدا نموده و میتواند برای فامیلش نان آور باشد."

مسوولین این فابریکه می گویند: "به دلیل مشکلات امنیتی و کاغذپرانی در ادارات دولتی؛ به معادن سنگ رخام به آسانی دست رسی ندارند.

از طرف دیگر مشکل کمبود برق و عدم همکاری مسوولین دولت باعث شده است که ظرفیت تولیدات افزایش نه یابد و استخدام گارگران نیز ممکن نباشد .

حاجی تاج محمد مسوول فابریکه حجاری و نجاری ولایت هلمند می گوید : "ما درفابریکه با کمبود مواد مواجه می باشیم ،فقط فعلا مشکلات را حل می نمایم، اگر مواد فراوان باشد کار خود به خود درست می شود."

در فابریکۀ حجاری ولایت هلمند ۱۲۰ تَن از گارگران فعلاً مصروف کار می باشند.

آنها از کار های خویش راضی هستند اما حراس دارند که به علت عدم دست رسی به مواد خام کار های شانرا از دست دهند.

XS
SM
MD
LG