لینک های دسترسی

Breaking News

برفباری های سنگین در افغانستان و مشکلات بوجود آمده در شاهراه ها


برفباری های سنگین در افغانستان و مشکلات بوجود آمده در شاهراه ها

به اساس گزارش های رسیده از افغانستان، صد ها تن از مسافرین در نتیجۀ برفباری های سنگین در قسمت مرکزی افغانستان، در معبر "قـُناق" که در مسیر شاهراه بامیان – دایکندی قرار دارد، گیر مانده اند.

براساس گزارشات عباس آگاه خبرنگار صدای امریکا، حدود 14 عراده موتر که تقریباً 100 نفر مسافر را در بر میگیرد، در اثر بندش راه، در معبر"قناق" گیر مانده اند.

اما به گفتۀ حبیبه "سرابی" والی بامیان، این افراد در منطقۀ امنی قرار دارند.

در طول سه روز اخیر، بارش های برف و باران در سراسر افغانستان دیده شده که سفر میان کابل و صفحات شمال کشور را با مشکل مواجه ساخته است.

اما گفته می شود که شاهراه سالنگ هنوز هم به روی موتر های کوچک مسافربری، باز می باشد.

طی زمستان امسال، چهار بار در سالنگها برف باریده است و در آخرین برفباری که در طول شب گذشته صورت گرفته است.

ارتفاع برفِ باریده در سالنگ شمالی، به نود سانتی متر و در سالنگ جنوبی به هفتاد و پنج سانتی متر میرسد.

جنرال محمد رجب، قوماندان عمومی سالنگها، به صدای امریکا گفت که آنها تدارکات و تجهیزات زیادی را در دست دارند تا بتوانند شاهراه سالنگ را به روی ترافیک باز نگهدارند.

جنرال رجب اینرا هم گفت که در صورت هدایت مقام وزارت فوائد عامه، آنها قادر اند تا در شاهراه های نزدیک به سالنگ، مانند بامیان، دایکندی و پروان، در باز گشایی و کمک به مسافرین همکاری نمایند.

XS
SM
MD
LG