لینک های دسترسی

Breaking News

ولسی جرگه در مورد 'یک رای باطل شده' تصمیم می‌گیرد


کمیسیون حل مشکل انتخابات رییس ولسی جرگه اعلام کرد که یک رای باطل شده که احتمالأ سرنوشت انتخابات ریاست ولسی جرگه را می‌تواند، تعیین کند در جلسه عمومی به رای‌گیری گذاشته خواهد شد.

غلام حسین ناصری، عضو این کمیسیون روز چهارشنبه (اول جوزا) در آغاز جلسه ولسی جرگه، فیصله کمیسیون حل مشکل انتخابات رییس ولسی جرگه را که از سوی ۱۷ تن از اعضای کمیسیون، امضا گردیده، اعلام کرد.

آقای ناصری گفت که بازشماری آرای انتخابات نشان می‌دهد که آقای اصولی ۵۵ رای و آقای رحمانی به شمول یک رای باطل شده، ۱۲۴ رای به دست آروده است، ۵۴ رای باطل و ۱۲ رای نیز سفید اند و مجموع آرا ۲۴۶ رای بوده است.

در فیصله این کمیسیون ۲۷ نفری که ۱۷ تن آن را تایید کرده اند، آمده است: "رای باطل شده آقای رحمانی با توجه به نمونه‌های موجود آرای باطل و با توجه به رویه‌های معمول گذشته، غیرباطل و صحیح تشخیص گردید".

در این فیصله همچنان آمده است: "در نتیجه با محاسبه رای باطل شده آقای رحمانی در جمع آرای تاییدی، مجموع رای تاییدی میررحمان رحمانی جمعأ ۱۲۴ رای تثبیت گردیده و در نتیجه، مطابق اصول و وظایف داخلی آقای رحمانی رای اکثریت اعضای حاضر را کسب نموده و به عنوان رییس ولسی جرگه اعلام می‌گردد".

اما یازده تن از اعضای کمیسیون حل مشکل انتخابات رئیس ولسی جرگه، در این فیصله نامه، امضا نکرده اند و طی مکتوب جداگانه، خواستار رای‌گیری مجدد در مورد "یک رای باطل که منسوب به آقای رحمانی است" شده اند.

با توجه به این، عبدالقیوم سجادی، عضو این کمیسیون اعلام کرد که روز پنجشنبه در مورد "یک رای باطل شده" بحث و رای زنی خواهد شد.

ولسی جرگه انتخابات تعیین رئیس را روز شنبه (۲۸ ثور) برگزار کرد و ۱۲۴ رای را برای پیروزی ضروری دانست.

در آن روز، میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی به رقابت پرداختند.

بربنیاد تصمیم اعلام شده، آقای رحمانی ۱۲۳ رای و آقای اصولی ۵۵ رای به دست آورد.

پس از آن، رییس موقت آقای رحمانی را به عنوان رییس ولسی جرگه علام کرد؛ اما به دلیل این ‌که وی یک رای کم آورده بود، این تصمیم با مخالفت‌های شدید مواجه شد.

طرفداران آقای رحمانی، یک رای باطل شده را که در آن به رحمانی رای داده شده، در صفحات اجتماعی دست به دست می‌کنند و تاکید دارند که این رای باطل نیست و به گونۀ عمدی باطل ساخته شده است.

XS
SM
MD
LG