لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات متفاوت مقام‌های افغان و پاکستانی در مورد غلام خان


اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت خوست اظهارات مقام‌های ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان مبنی بر گشایش "بندر غلام خان" به روی کاروان‌های تجارتی و رفت و آمد مسافران را رد کرده است.

مقام‌های ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان ادعا کرده اند که بندر غلام خان به روی مردم عام و کاروان‌های تجارتی که بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد دارند، باز شده است.

اما نواب امیرزی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت خوست در صحبت با صدای امریکا این خبر را رد کرد. او گفت که حکومت محلی خیبرپشتونخواه با مقام‌های افغان هیچ تماس و هماهنگی در این مورد نداشته اند و اگر هم جانب پاکستان چنین اقدامی کرده باشد، یک جانبه است.

آقای امیرزی گفت: "در مورد گشایش بندر غلام خان که گفته می‌شود به روی واردات و صادرات و رفت و آمد مردم باز شده است، اتاق‌های تجارت و صنایع خوست در جریان قرار ندارد."

بخش دیوۀ صدای امریکا روز یکشنبه ۲۱ فبروری (سوم حوت) به نقل از بیانیۀ ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان گزارش داد که بندر غلام خان به روی تجارت و رفت و آمد مسافران میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است.

رییس اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت خوست گفت که بر اساس توافق یک سال پیش میان افغانستان و پاکستان، مقام‌های محلی وزیرستان شمالی برای گشایش بندر غلام خان تعهداتی کرده بودند که به گفتۀ وی تا کنون این تعهدات عملی نشده است.

آقای امیرزی با اشاره این تعهدات گفت: "نخست اینکه موترهای افغانی تا بنو و موترهای پاکستانی تا خوست رفت و آمد می‌کنند. دوم اینکه به روز شنبه به افغان‌ها به استناد تذکرۀ افغانی اجازۀ رفت و آمد داده می‌شود. سوم اینکه در ۴۵ مین روز [پس از امضای این سند] توافقنامۀ ترانزیتی [میان دو طرف] امضا شود."

او افزود که جانب پاکستان نه تنها به این تعهدات عمل نکردره است، بلکه جز مرغ و سمنت، به دیگر اقلام تجارتی اجازۀ عبور از این مسیر را نمی‌دهد.

حدود یک و نیم هفته پیش، یک محمولۀ ترانزیتی از مسیر بندر غلام خان وارد افغانستان شد و سپس از مسیر بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه منتقل شد.

مهمند کتوازی، والی خوست گفته است که این یگانه محمولۀ ترانزیتی است که از این مسیر عبور کرده و به آسیای میانه منتقل شده است.

با اینحال، تاجران و متشبثین ولایت خوست در مورد گشایش بندر غلام خان با شکل و ترتیب کنونی خوشبین نیستند.

حاجی جمال تنی، مسوول اتحادیۀ دوکانداران و تاجران شهر خوست به صدای امریکا گفت: "تا زمانیکه این راه از سوی هر دو حکومت رسماً گشایش نیافته و قونسلگری در اینجا [خوست] گشایش نیافته است، این یک نوع نمایش است."

مقام‌های افغان و پاکستانی و تاجران و سرمایه گذاران دو کشور، بندر غلام خان را نه تنها مسیر عمدۀ تجارتی و ترانزیتی میان خوست و وزیرستان پنداشته بلکه آن را گذرگاه مهم میان پاکستان و آسیای مرکزی عنوان می‌کنند.

XS
SM
MD
LG