لینک های دسترسی

Breaking News

ظریف: افغانستان به زودی صاحب نخستین قانون محاسبه مالی خواهد شد


پروژۀ انکشاف ادارۀ محاسبین مسلکی افغانستان، توانست مسوده قانون محاسبه مالی را به کمیته قانون کابینه حکومت افغانستان ارایه کند.

ظریف لودین، مسؤل این پروژه گفت که کمیته قانون کابینه این قانون را منظور کرد و قرار است پس از اصلاحات پیشنهاد شده، برای طی مراحل بیشتر به کابینه فرستاده شود.

این پروژه را بانک جهانی تمویل میکند و آقای لودین میگوید که افغانستان به زودی صاحب نخستین قانون محاسبه مالی خواهد شد.

ظریف لودین گفت که اهمیت این قانون را میتوان با اهمیت امنیت در کشور مقایسه کرد. او گفت که با روی کار آمدن این قانون نه تنها در بخش اقتصاد، معادن، تحصیلات و جذب سرمایه گذاری های خارجی شفافیت به میان خواهد آمد بلکه عواید حکومت نیز افزایش خواهد یافت.

شرح بیشتر مصاحبه را در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG