لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت دفاع: ۷۰ درصد جنرالان افغان به تقاعد سوق داده می‌شوند


در قانون جدید امور ذاتی افسران، سن تقاعد افسران سه سال کاهش یافته است

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که بازنگری قانون امور ذاتی افسران نهایی شده است و بر اساس این قانون، تنها سی درصد جنرالان برحال در این وزارت باقی خواهد ماند.

تورن‌جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا می‌گوید، در قانون بازنگری‌شدۀ امور ذاتی افسران، برای سترجنرالان ۶۲ سال، برای دگرجنرالان ۶۰ سال، به تورن‌جنرالان ۵۸ سال، بریدجنرالان ۵۶ سال، دگروالان و سایر افسران ۵۴ سال، سن تقاعد تعیین شده است.

به گفتۀ وی، اکنون وزارت دفاع افغانستان روی طرزالعمل تطبیقی این قانون کار می‌کند تا شیوه‌های عملی آن را طرح‌ریزی کند.

تورن‌جنرال وزیری می‌گوید "بر اساس این قانون، اگر متقاعد می‌شوند، ما می‌توانیم که سی فیصد را با خود نگهداریم و این پروسه در مورد تمام جنرالان در ۱۸ ماه تکمیل می‌شود".

اما در قانون قبلی امور ذاتی افسران که در سال ۱۳۸۸ توشیح شد، سن تقاعد افسران ۶۵ سال تعیین شده بود. در قانون جدید امور ذاتی افسران، سن تقاعد افسران سه سال کاهش یافته است.

بر اساس قانون جدید امور ذاتی افسران، در مرحلۀ اول افسرانی، که در احتیاط به سر می‌برند و یا بست‌های شان "بسیار پایین" است، به تقاعد سوق داده می‌شوند که این روند از یازده جدی امسال آغاز و تا یازده اسد سال آینده تکمیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌افزاید، در مرحلۀ دوم که از ده اسد تا جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی را در بر می‌گیرد، افسرانی شامل خواهند بود که عمر شان زیاد است.

به گفتۀ وی، مرحله سوم تمام افسرانی را که سن شان به تقاعد برابر می‌باشد، در بر می‌گیرد و این مرحله از جدی ۱۳۹۷ تا اسد ۱۳۹۸ خورشیدی تطبیق خواهد شد.

جنرال وزیری، پروسۀ سوق افسران وزارت دفاع به تقاعد را منظم خواند و تأکید کرد که این کار هیچ تأثیری منفی روی اردوی افغانستان نخواهد گذاشت.

این در حالی است که پیش از این ولسی جرگۀ افغانستان و آگاهان نظامی، از این مسأله ابراز نگرانی کرده و گفته بودند، به دلیل این که جنرالان جوان افغان بی‌تجربه اند؛ با توجه به وضعیت امنیتی کنونی این کشور، ممکن این کار سبب تضعیف اردو گردد.

XS
SM
MD
LG