لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی اسناد نامزدان شورا های ولایتی متوقف شد


هفده روز دیگر به برگزاری انتخابات مانده است.
درحالیکه در اسناد شماری از نامزدان شورا های ولایتی افغانستان نواقص وجود دارد، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که قادر به بررسی این اسناد پیش از برگزاری انتخابات نیست.

ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفت بررسی اسناد نامزدان عصر روز سه شنبه متوقف شد، هرچند این کمیسیون قبلاً تعهد کرده بود که تا روز انتخابات نیز شکایات و اسناد این نامزدان را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود که در اسناد ۹۰۰ نامزد شورای ولایتی- عمدتاً مدارک تحصیلی- نواقص وجود داشت که وزارت معارف در بررسی اسناد ۴۰۰ نامزد با آن کمیسیون همکاری کرد.

خانم عظیمی افزود که در نتیجۀ بررسی ها نام ۳۱ نامزد دیگر شورا های ولایتی از فهرست حذف شد و قرار است که فهرست افراد حذف شده فردا (چهار شنبه) از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شود.

خانم عظیمی افزود که اکثریت اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله نمودند که دیگر هیچ شکایتی را در مورد نامزدان شورای ولایتی که سبب حذف نام آنان از فهرست نهایی می گردد، نخواهند پذیرفت.

برخورد دوگانه

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی تایید نمود که اسناد یک تعداد دیگر نامزدان شوراهای ولایتی مشکل دارد اما کمیسیون این تعداد را به دلیل کمی وقت تا برگزاری انتخابات معاف نموده است.

خانم عظیمی گفت که در این میان نامزدانی وجود دارند که به کلی بی سواد اند و از سوی کمیسیون برای بررسی دعوت نشده اند. او با انتقاد از کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود که بررسی اسناد یا هیچ صورت نمی گرفت و یا اینکه بالای همه یکسان تطبیق می شد.

ریدا عظیمی این اقدام را "تبعیض حقوقی و قانونی" خوانده گفت که ممکن در روز های آینده این برخورد دوگانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی باعث شکایت و سروصدای آنعده نامزدان شورا های ولایتی گردد که نام شان از فهرست نهایی حذف شده است.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که از همین اکنون شکایات بالای کمیسیون از سوی برخی از نامزدان شورا های ولایتی صورت گرفته وآنها در دو روز گذشته به کمیسیون مراجعه نموده اند.

به گفته وی این نامزدان از کشیدن نام شان مطابق به قانون قناعت داشتند اما می گفتند که شماری از نامزدان که بی سواد اند، چرا کمیسیون با آنان برخورد متفاوت کرده و به اسناد آنان رسیدگی نکرده است.

خواستیم در این مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات را بدانیم که اگر برخلاف کمیسیون شکایات انتخاباتی، شکایت صورت گیرد، کدام نهاد به آن رسیدگی کند، اما با وصفت تماس های مکرر موفق نشدیم.

بیشتر از ۲۰۰۰ نفر در فهرست نهایی نامزدان شورا های ولایتی راه یافتند، اما در نتیجه بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی نام ۱۰۹ نفر آنها از فهرست نهایی حذف شد.
XS
SM
MD
LG