لینک های دسترسی

Breaking News

امکان برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اندرس فو رسموسن، احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به عوض سال 2014 در سال آینده اظهار داشت.

حامد کرزی گفت می خواهد اطمینان حاصل شده باشد که افغان ها قبل از خروج نیرو های نظامی خارجی از آنکشور به پای صندوق های رای می روند.

رئیس جمهور افغانستان افزود "اگر به خاطر دستورالعمل های سنگین نمی توانیم تمام کار ها را تا سال 2014 تکمیل کنیم، می توانیم روند انتقال وبرگشت نیرو های بین المللی را در سال 2013 قرار دهیم، که در آنصورت می توانیم سایر کار های مانرا با بار کمتری به انجام برسانیم. و یا اینکه اجازه دهیم روند انتقال در سال 2014 تحقق یابد اما انتخابات ریاست جمهوری را یک سال وقت تر برگزار کنیم."

آقای کرزی گفت او این موضوع را با همکاران نزدیک خود بحث کرده اما تا هنوز اینگونه تصمیمی اتخاذ نشده است. او گفت که در این باره فکر می کند و آنچه به سود افغانستان باشد انجام خواهد داد.

اندرس فو رسموسن منشی عمومی ناتو که در کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشت گفت "هدف ما این است که افغانستان تا اخیر سال 2014 عهده دار تمام مسئولیت های امنیتی خود باشد. این هدف و تقسیم اوقات تغییر ناپذیر باقی خواهد ماند. تعهدات ما با شرکای ما به مردم افغانستان بعد از سال 2014 نیرو مند باقی می ماند."

نگرانی های وجود دارد که ترکیب از برگزاری انتخابات و به عهده گرفتن مسئولیت های مکمل امنیتی در سراسر آنکشور می تواند افغانستان را تحت فشار بیش از حدی قرار دهد.

حامد کرزی در سال 2009 برای دور دوم ریاست جمهوری انتخاب شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان حق نامزد شدن در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.

XS
SM
MD
LG