لینک های دسترسی

Breaking News

شورای امنیت: گفتگو با طالبان برای رهایی زندانیان پیشرفت کرده است


شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که نمایندگان تیم‌های‌ تخنیکی حکومت و طالبان برای رهایی زندانیان، دیروز سه شنبه در کابل رو در رو گفتگو کرده اند.

شورای امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه اول مارچ (۱۳ حمل) گفت که این گفتگوها در بخش تخنیکی پیشرف کرده است.

جاوید فیصل سخنگوی این شورا گفت: "در این دیدار رو در رو، دربارۀ رهایی زندانیان صحبت شد و فیصله گردید که در این ارتباط امروز بحث‌ها ادامه یابد".

به گفتۀ آقای فیصل، از این دیدارها نمایندگان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ نظارت می‌کنند.

این نخستین بار است که یک هیات طالبان در ارتباط به رهایی زندانیان به کابل سفر کرده و با حکومت افغانستان مستقیم گفتگو کرده است.

طالبان هم روز گذشته گفته اند که یک هیات سه نفری آن گروه برای گفتگو دربارۀ رهایی زندانیان به کابل رسیده، اما در مورد این افراد معلومات نداده اند.

به گفتۀ گروه طالبان، این هیات از جریان آزادی زندانیان نظارت و در بخش تخنیکی اقدام خواهد کرد.

برای رهایی زندانیان حکومت و طالبان، پیش از این سه بار گفتگوها از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG