لینک های دسترسی

Breaking News

فراخوان ۴۰۵ میلیون دالری کمکهای بشری برای افغانستان


حکومت افغانستان و سازمان ملل بطور مشترک خواستار ۴۰۵ میلیون دالر شده اند

دولت افغانستان خواهان ۴۰۵ میلیون دالر کمکهای بشردوستانه برای سال آینده میلادی به افغانستان شد

عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در نشست مشترک با مارک باودین مسول هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل در افغانستان که در آن این فراخوان را تحت عنوان پلان پاسخ دهی رهبری جامعه بشری در افغانستان برای سال ۲۰۱۵ اعلام نمود گفت که کمکهای بشردوستانه جز اولویتهای کشور است وحکومت افغانستان درمورد کمکهای جهانی پاسخگو است.

او افزود که کمکهای که در افغانستان صورت گرفته در زندگی مردم تغییراتی مثتبی را وارد کرده است اما به دلیل فساد اداری از این کمکها به صورت موثر آن استفاده نشده است.

آقای عبدالله گفت که افغانستان هنوز هم نیاز به کمکهای بشری دارد وبه همین دلیل این فراخوان را اعلام نموده است وپول آن در بخشهای مختلف به مردم نیازمند کمک میشود.

به گفته عبدالله،این فراخوان۴۰۵ میلون دالری در بخشهای موادغذایی،تغذیه وسوتغذی ،آب آشامیدنی،کمک به بیجا شده های داخلی ومهاجرین عودت کننده میباشد.

دراین نشست مارک باودن ین فراخوان را برای رسیدگی به نیاز مندی های افغانها یک نیاز جدی دانست واز نهاد های کمک کننده خواست تا به کمکهای شان به افغانستان ادامه بدهند واین پول را به این کشور کمک نمایند .

او افزود که نباید بگذاریم که افغانستان به یکی از بحران های فراموش ناشده تبدیل گردد".

دراین نشست رئیس اداره انکشافی کشورانگلستان به این فراخوان جواب مثبت داد وگفت که به افراد نیازمند دراین کشور از بخش کمکهای بشردوستانه انگلستان کمک مینمایند.

مقامات ملل متحد میگویند که از آغاز سال ۲۰۱۴ تا حال به تعداد ۱۰۵ هزار تن دراین کشور به دلیل ناامنی ها از خانه های شان بی جا شده اند ونیاز به این کمک ها دارند.

فراخوان ۴۰۵ میلیون دالری ازسوی دولت افغانستان برای کمکهای بشری در حالی اعلام میگردد که هنوز هم دراین کشور ۲،۱ میلیون طفل با سوتغذی مواجه اند وبه اساس معلومات ملل متحد درحدود ۵۰۰ هزار طفل که پایین تر از ۵ سال میباشند در سال آینده میلادی نیاز به این کمکها دارند.

XS
SM
MD
LG