لینک های دسترسی

صبغت الله مجددی، عضو مشرانو جرگه افغانستان و رئیس کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط مردم با دولت، طی یاداشتی که به رسانه های داخلی و خارجی افغانستان ارسال داشته است از تمام سمت های خود استعفا کرد.

همایون شینواری، مشاور سیاسی آقای مجددی در صحبت با رادیو آشنا این خبر را تایید کرد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با نشرات از اعلام قریب الوقوع رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان خبر داد. همایون شینواری میگوید استعفای مجددی با این خبر ارتباط دارد.

به گفته شینواری، پیشنهاد اعضای شورای عالی صلح مبنی بر انتخاب صبغت الله مجددی، به حیث رئیس این شورا چند روز قبل از جانب حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان رد گردید.

XS
SM
MD
LG