لینک های دسترسی

Breaking News

نامزدوزیران رد شده باز نامزد میشنوند


نماینده گان مردم افغانستان، ماده هفتاد و ششم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه را بخاطر دادن رای اعتماد به هفت نامزد وزیر که از سوی ولسی جرگه قبلی رد شده بودند تغیر دادند.

به اساس این ماده نامزد وزیرانی که یک بار از سوی ولسی جرگه رد شده باشند برای بار دوم نمی توانند جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.

محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب، داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت، ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه، حسن بانو غصنفر سرپرست وزارت امور زنان، امیر زی سنگین سرپرست وزرت مخابرات، عبیدالله عبید نامزد وزیر تحصیلات عالی و ویس برمک نامزد وزیر توسعه روستاها از جمله کاندیدانی اند که قبلاً از سوی ولسی جرگه رد شده بودند.

اما هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر این اشخاص را جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد و بررسی برنامه ها و طرح های این نامزد وزرا هم اکنون در ولسی جرگه ادامه دارد.

به ههمین سلسله کاندید وزرای فواید عامه و امور شهر سازی افغانستان امروزشنبه در مورد طرح هاو پلان های شان به ولسی جرگه معلومات دادند.

حسن عبداللهی نامزد وزیر انکشاف شهری افغانستان امروز هنگام ارایه طرح ها و پلان هایش، مدیریت شهرسازی افغانستان را پرآزمون عنوان کرد.

پایین بودن کیفیت کار ساختمانی بخصوص در قسمت سرک ها و شاه راه ها، موجودیت فساد در عقد قرارداد ها، اعمار شهرک های خود سر و بلند منزل ها، کندی کار سرکسازی درافغانستان از جمله انتقاداتی است که وکلا مطرح میکنند.

قرار است ولسی جرگه افغانستان در خلال هفته جاری به وزرای پیشنهادی را اعتماد دهند.

XS
SM
MD
LG