لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور افغانستان: 'معضل انتخابات ولسی جرگه را در اسرع وقت نهایی سازید'


رئیس جمهور افغانستان: 'معضل انتخابات ولسی جرگه را در اسرع وقت نهایی سازید'

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، با صدور حکمی در مورد معضل انتخابات پارلمانی، از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا بخش حقوقی موضوع را طبق احکام قانون اساسی، قانون انتخابات، و همچنان بر اساس قرار صادرۀ محکمۀ استیناف در اسرع وقت نهایی سازد.

طبق اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات موظف است، تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های (٣٣-٨٦ و ١۵٦) قانون اساسی، ماده های ٦٢-٦٣ و٦٤ قانون انتخابات وقرار صادره شماره ٢٢ دیوان مدنی واحوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید.

در اعلامیۀ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور افغانستان با صدور این حکم تمام موضوعات انتخابات ولسی جرگۀ سال ١٣٨٩ را که در هر مرجع دیگر به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات تحت دوران باشد، خاتمه یافته تلقی کرده است.

XS
SM
MD
LG