لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی های تازه کمیسیون مستقل انتخابات ولسی جرگه افغانستان درمورد اختلافات


بررسی های تازه کمیسیون مستقل انتخابات ولسی جرگه افغانستان درمورد اختلافات

مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند به اساس حکم حامد کرزی به زودی یکبار دیگر بررسی های تازه را در مورد اختلافات ناشی از انتخابات آغاز می کنند. اما مسؤولین این کمیسیون در مورد نحوه این بررسی ها چیزی نمی گویند.

مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند فرمان حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در رابطه به حل کشمکش های انتخاباتی به این معنی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات ٦٢ تن از اعضای ولسی جرگه را رد صلاحیت نموده و به عوض آنان ٦٢ تن چهره های تازه را به ولسی جرگه معرفی می کند.

تابش فروغ، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا در این مورد گفت "ما فکر میکنیم که فرمان رئیس جمهور الزام تطبیق ٦٢ نفر را صراحت ندارد، فکر کمیسیون این است که با این قرار قضایی با توجه به صلاحیت های تفویض شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان یک شکایت نگاه میشود ، بررسی های لازم صورت خواهد گرفت، اگر مواردی باشد که عدالت باید رعایت شود ، حتماً کمیسیون به آن خواهد پرداخت، اما امیدوار استیم که چنین شایع و گسترده و پخش نشود که گویا کمیسون انتخابات عقب نشینی کرده و حالا حاضر است که همهء این ٦٢ نفر را بپذیرد ، ما از آغاز با کار این محکمه مخالف بودیم ، آن را نامشروع می دانستیم و آن را غیر قانونی تلقی میکردیم و هنوز هم باور ما این است."

رئیس جمهور افغانستان به روز چهار شنبه با صدور فرمانی به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرد تا با در نظر داشت دوسیه ها و اسنادی که محکمه استیناف ارایه کرده است، تصمیم نهایی را به خاطر پایان دادن به کشمکش های انتخاباتی اتخاذ کند.

در همین حال، مسؤولین کمیسیون انتخابات می گویند آنان از ابتدا با ایجاد محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات مخالف بودند و آن را غیر قانونی می دانستند اما به خاطر احترام به فرمان حامد کرزی تا یک هفته دیگر بررسی های تازه را در این خصوص آغاز می کنند.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد افزود "توجه داشته باشید که رئیس جمهور افغانستان در راس هر سه قوا قرار دارد، بناً زمانی که رئیس جمهور فرمان چنین امری را می دهد به این معنی است که باید نهادها به خاطر تطبیق آن فرمان، در روشنی قانون اجرائیات خود را انجام دهد. ما فقط به پاس ختم بحران و به بخاطر این که باید این بحران پایان یابد و خاطر ارج گذاشتن به فرمان رئیس جمهور افغانستان این بررسی ها را تا هفته آینده آغاز خواهیم کرد."

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این که آیا تصمیم نهایی کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه چه خواهد بود، پاسخ روشنی ارایه نکرد.

مسؤولین کمیسیون مستقل انتخابات از این که حامد کرزی به خاطر حل کشمکش های انتخاباتی فیصله نهایی را به این کمیسیون واگزار کرده است، استقبال می کنند.

اما آنها می گویند بخاطر پرداختن به این مسئله به زمان نیاز است.

با این که تا اکنون تفسیر روشنی از حکم حامد کرزی در این خصوص صورت نگرفته اما اعضای ولسی جرگه افغانستان با این فرمان حامد کرزی مخالفت شدید نشان داد و آن را بخشی از پلان های بزرگ حامد کرزی برای بقایش در قدرت می خوانند.

XS
SM
MD
LG