لینک های دسترسی

Breaking News

تغییر ستراتیژی ایالات متحده در قبال افغانستان


آرشیف
آرشیف

مقامات امریکایی به این نتیجه رسیده اند که این کشور حل مسئلۀ افغانستان را به افغان ها سپرده و در نهایت به پاکستان نیز نقشی در این راستا اهدا شود.

نیویارک تایمز به نقل از مقامات امریکایی نگاشته است که این کشور ستراتیژی قبلی خود در قبال جنگ افغانستان را تغییر داده و به این نتیجه رسیده است که حل مسئلۀ افغانستان را به افغان ها سپرده و به در نهایت به پاکستان نیز نقشی در این راستا اهدا شود.

اما کارشناسان به این باور اند که پیشبینی عملکرد های پاکستان مشکل بوده و نباید ایالات متحده به کلی در این روند خود را کنار بکشد.

احتمال تغییر ستراتیژی
روزنامۀ نیویارک تایمز به استناد از مقاماتی که هویت شان مشخص نشده نگاشته است که ایالات متحده دسترسی به صلح در افغانستان را به افغان ها واگذار می کند. این روزنامه نوشته است که قبلاً ایالات متحده در نظر داشت تا با درهم کوبیدن شورشیان طالب، جنگ در افغانستان را بشیوه مطلوب به پایان برساند.
اما حالا ظاهرا مقامات از ادامه این پالیسی مایوس گردیده اند.

واکنش ها
مایکل کوگلمن تحلیل گر سیاسی در "ویلسن سنتر" این گام ایالات متحده را نهایت بزرگ تلقی می کند اما آنرا یک پیروزی برای طالبان می پندارد.
"این تصمیم بازی را تغییر می دهد و یک تصمیم نهایت بزرگی می باشد که ایالات متحده آنرا اتخاذ کرده است. من خود تا به حال فکر می کردم که ایالات متحده با طالبان مذاکره نخواهد کرد اما اکنون که حکومت خود مذاکره با طالبان را اعلام می کند، یک گام بزرگی از جانب ایالات متحده به شمار می آید. این تصمیم حکومت ایالات متحده می تواند طالبان را تقویت بخشد و طالبان اکنون ادعا کرده می توانند که ما ایالات متحده را هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی با شکست مواجه ساختیم. به نظر من این یک پیروزی برای طالبان و شکستی برای ایالات متحده و متحدین آن تلقی می شود."

اما نصرالله ستانکزی استاد فاکولتۀ حقوق پوهنتون کابل به این باور است که رهبری مذاکرات صلح توسط افغان ها گام مثبتی می باشد، اما ایالات متحده نباید در روند صلح افغانستان کاملاً بی تفاوت باقی بماند.
"چندین نشست که در افغانستان صورت گرفت و جرگه های چند سال اخیر روی همین موضوع تاکید داشتند که رهبری مذاکرات صلح را باید خود افغان ها به عهده گیرند و توقع دولت افغانستان هم چنین بود که رهبری مذاکرات را باید خود افغان ها داشته باشد. با در نظر داشت این نکته، یک گام خوبی است. اما این نباید طوری تلقی شود که ایالات متحده در روند مذاکرات صلح افغانستان کاملاً بی تفاوت بماند، به خاطری که یک جهت جنگ در افغانستان ایالات متحدۀ امریکا بوده و در روند صلح هم باید به عنوان یک عنصر فعال نقش بازی کند."

در گذشته نیز صحبت های پیرامون صلح با طالبان صورت گرفته است. موضوع ایجاد دفتر طالبان در قطر و تبادلۀ اُسرای طالبان از گوانتانامو از مسایلی است که می توان از آن یاد کرد. اما این دو مسئله بنا بر دلایلی مختلفی به ناکامی انجامید و به نتیجۀ نرسید.
تک کشوری که همواره در مسایل صلح افغانستان مهم و کلیدی پنداشته شده است، پاکستان بوده است. به نقل از مقامات امریکایی در نیویارک تایمز، ایالات متحده اکنون نیز به این باور رسیده که پاکستان باید در روند آیندۀ صلح افغانستان شامل باشد.
اما تا چه اندازه نقش پاکستان می تواند در این راستا مهم تلقی شود. مایکل کوگلمن به این باور است که با توجه به گرم شدن روابط میان اسلام آباد و واشنگتن و انعطاف پذیری بیشتر حکومت پاکستان در شرایط کنونی، زمانی بهتر از این برای دخالت پاکستان در تسریع این روند وجود ندارد.
" مشکل است تا در بارۀ حکومت پاکستان پیشینی های داشته باشیم. نیرو های امنیتی پاکستان در مقایسه با حکومت ملکی آن کشور دیدگاه های متفاوتی در قبال طالبان دارند. ایالات متحده فشار بیشتری را بالای حکومت پاکستان وارد خواهد آورد اما حکومت پاکستان غیر قابل پیشبنینی است."

هر چند آقای ستانکزی نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مثبت می پندارد اما از ایالات متحده می خواهد از تکرار اشتباهات دهۀ 90 میلادی خودداری صورت گیرد.
"به این معنی که نباید به صورت مکمل قضایای افغانستان را به دست پاکستان سپاریده و این کشور را از عینک پاکستان ببیند. این بزرگترین اشتباه خواهد بود و جبران ناپذیر خواهد بود. چون پاکستان سیاست های گذشتۀ خود را در ارتباط به افغانستان ادامه خواهد داد و از طرف دیگر هندوستان از این مسئله ناآرام خواهد شد. به این لحاظ فکر می کنم که نباید به یقین کامل همه نقش های سیاسی به حکومت پاکستان داده شود."

کارشناسان به این باور اند که ایجاد فضای مذاکره با طالبان در شرایط کنونی که قرار است ایالات متحده افغانستان را ترک کند، مشکل به نظر رسیده و جنگجویان طالب نیز در گذشته حکومت آقای کرزی را دست نشانده عنوان کرده و از مصالحه با این حکومت را رد کرده اند.
XS
SM
MD
LG