لینک های دسترسی

Breaking News

بودجۀ ۶۸۰ میلیون دالری برای مبارزه با کروناویروس در افغانستان


بیش از ۳۸۰ میلیون دالر از بودجۀ حکومت افغانستان و نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر کمک خارجی صرف مبارزه با کروناویروس در افغانستان می‌شود.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای امریکا گفت که در کنار اختصاص ۲۹ میلیارد افغانی (۳۸۰ میلیون دالر) از بودجۀ ملی، بانک جهانی بیش از ۱۰۰میلیون دالر برای مقابله با کروناویروس در افغانستان تعهد کرده است که تا کنون ۲۰ میلیون دالر آن به حکومت افغانستان تحویل داده شده است.

افزون بر این، به گفتۀ آقای مسجدی، بانک انکشاف آسیایی ۴۰ میلیون دالر، اتحادیه اروپا ۱۲۷ میلیون دالر و ایالات متحده ۳۵ میلیون دالر برای مبارزه با کروناویروس در افغانستان تعهد کرده اند.

سخنگوی وزارت مالیۀ افغانستان گفت که جز ۳۵ میلیون دالر کمک ایالات متحده که بودجۀ غیراختیاری است و در مورد چگونگی مصرف آن امریکا تصمیم می‌گیرد؛ متباقی کمک‌ها از مجرای دولت افغانستان و با توجه به اولویت‌های دولت این کشور مصرف می‌شود.

قرار بود دولت افغانستان برای مبارزه با کروناویروس ۲۲۰ میلیون دالر از صندوق بین‌المللی پول قرضه بگیرد، اما به گفتۀ آقای مسجدی، شورای ملی افغانستان گرفتن این قرضه را رد کرده است.

او گفت گفت که هم اکنون حکومت سرگرم کار با شورای ملی است تا راه حلی را پیدا کنند.

عظیم صادقوف، مسوول بخش افغانستان در صندوق بین المللی پول به صدای امریکا گفت که قرضۀ ۲۲۰ میلیون دالری آن نهاد به افغانستان منظور شده است و به گفتۀ وی از چگونگی مصرف آن نیز نظارت جدی خواهد شد.

مصرف شفاف بودجۀ اختصاص یافته برای مبارزه با کروناویروس، چه از سوی حکومت یا نهادهای غیردولتی با تردید و پرسش‌هایی توام است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان به صدای امریکا گفت که برای تامین شفافیت، باید قراردادهای کمک‌های جامعه جهانی و اسناد مصارف آن از سوی دولت از طریق رسانه‌هاو شبکه‌های اجتماعی نشر شود.

آقای تیموری به صدای امریکا گفت: "ساختارهای نظارتی داخل دولت افغانستان به شمول تفتیش‌های داخلی، اداره عالی تفتیش، پارلمان و شوراهای ولایتی به شدت ضعیف بوده و در مواردی این ساختارهای نظارتی که باید از فساد جلوگیری کنند، آلوده به فساد اند".

پیش از این، گزارش‌هایی در مورد فساد در مصرف بودجۀ مبارزه با کروناویروس در افغانستان نشر شده بود که در پی آن، وزارت صحت عامۀ این کشور اعلام کرد که کسانیکه در این بخش دست به فساد بزنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

بر اساس آمار وزارت صحت عامۀ افغانستان شمار مبتلایان کروناویروس در آن کشور به ۵۲۲۶ نفر و مرگ و میر ناشی از آن به ۱۳۲ نفر رسیده است.

XS
SM
MD
LG