لینک های دسترسی

Breaking News

کمک تازه فرانسه به زراعت و مالداری افغانستان


کمک تازه فرانسه به زراعت و مالداری افغانستان

باغداران و تولید کننده گان عسل در افغانستان ابراز امیدواری می کنند که با استفاده از کمک های چندین میلیون دالری فرانسه بتوانند میزان تولیدات شان را بلند ببرند.

وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرار داد تازۀ حدود نه ملیون دالری دریافت کمک را به روز چهارشنبه به امضا رساند.

آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان گفت که از مجموع این کمک چهار میلیون دالر آن به بخش زنبورداری اختصاص می یابد تا تولیدات عسل افزایش یابد.

وی همچنان گفت که پول باقی مانده در زمینه های مختلف زراعتی، حیوانات و مصئونیت غذایی در کشور به مصرف خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG