لینک های دسترسی

ضرب الاجل نا فرجام ارگ به نیرو های بریتانیایی


با وصف سپری شدن ضرب الاجل ریاست جمهوری افغانستان (۲۲ جون( برای تحویلدهی زندانیان افغان از قید نیرو های بریتانیایی به حکومت افغانستان، هنوز هم این زندانیان به مقام های افغان تحویل داده نشده اند.

فایق واحدی معاون سخنگوی، ریاست جمهوری افغانستان دلیل تاخیر در تحویلدهی زندانیان را برخی مشکلات حقوقی از جانب بریتانیا عنوان کرد، اما جزئیاتی را در این مورد ارایه نکرد.

او می گوید که بریتانیا به مؤقف افغانستان احترام دارد و تلاش می شود که به محض رفع مشکلات موجود، تمام زندانیان به حکومت افغانستان تحویل داده شوند.

در همین نک کارتر، معاون فرماندهی ناتو در ولایت هلمند می گوید که حکومت بریتانیا با مقامات افغان در این مورد گفتگو دارند و در صورت ثمر بخش بودن این گفتگو ها، زندانیان افغان هفته آینده به حکومت افغانستان تحویل داده خواهند شد.

زندانیان افغان در حالی در پایگاه نظامی بریتانیا در هلمند نگهداری می شوند که حکومت افغانستان می گوید هیچ کشوری حق ندارد که در خاک افغانستان، توقیف خانه و یا زندان داشته باشد و یا افغان ها را بازداشت کند.

انگیزه های سیاسی نه حقوقی

در این حال کارشناسان افغان می گویند که مشکلات سیاسی باعث تاخیر در تحویلدهی زندانیان افغان از سوی نیروهای بریتانیایی به جانب افغانستان شده است نه چالش های حقوقی.

نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید که نیروهای بریتانیایی سرگرم جنگ در افغانستان اند و فکر می کنند که برخورد با آنان باید بر اساس نیازمندی های جنگی خود شان صورت بگیرید.

به اساس ارقام ارایه شده، حدود نود زندانی افغان از ماه ها به این طرف بدون موجودیت اسناد و مدارک جرمی، به دور از دسترسی به محاکم و وکیل مدافع یا طی کردن کدام مراحل قانونی در زندان نیروهای بریتانیایی در پایگاه این نیروها در ولایت هلمند زندانی اند.

بدرفتاری، شکنجه و نقض حقوق بشری زندانیان از سوی زندانبانان افغان نگرانی هایی است که نیرو های خارجی همواره در پیوند با تحویلدهی زندانیان زیر ادارۀ شان به حکومت افغانستان، مطرح کرده اند.

اما مقام های افغان می گویند که نیرو های جدید موظف برای ادارۀ زندان ها آموزش دیده بوده و تمام معیار های حقوق بشری را در برخورد با زندانیان در نظر می گیرند.

با اینحال سازمان عفو بین المللی در یکی از گزارش های اخیر خود از موجودیت بدرفتاری و شکنجۀ زندانیان توسط زندانبانان افغان خبرداده و نگرانی آن اداره را در مورد ابراز داشته است.
XS
SM
MD
LG