لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش تازه - مبارزه با فساد نیاز استراتیژیک افغانستان است


گزارش شفافیت بین الملل پیروزی نظام افغانستان را در گرو مبارزه با فساد خوانده است.
گزارش شفافیت بین الملل پیروزی نظام افغانستان را در گرو مبارزه با فساد خوانده است.

حکومت افغانستان تنها در صورتی بقای دولت و استقرار صلح را تضمین کرده می تواند که برای جلوگیری از فساد فوراً دست به کار شود، مداخلات سیاسی و خویش خوری را محدود سازد و عاملان فساد را به عدالت بکشاند.

سازمان شفافیت بین الملل و نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان به گونۀ مشترک ارزیابی از ظرفیت افغانستان برای مبارزه با فساد را در گزارشی تدوین کرده است.

سریراک پلیپت مسوول بخش آسیا و اقیانوسیه در سازمان شفافیت بین الملل گفت "رئیس جمور غنی به ریشه کن کردن فساد عهد کرده است – این گزارش، نقشۀ راه برای اقدام عملی را به وی می دهد."

گزارش حاکی است که سکتور عامه در افغانستان با وصف سرمایه گذاری عظیم، حتا در فراهم آوری خدمات بسیار ابتدایی به شهروندان افغان، در تقلا است. مداخلۀ سیاسی در مقرری و برکناری مقامها و ناکامی در جلوگیری از فساد و رشوت خوری عامل آن خوانده شده است.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هشدار داد که اگر حکومت افغانستان اعتماد مردم را از دست دهد، شانس پیروزی نخواهد داشت. او گفت که ریشه کن ساختن فساد اکنون یک ضرورت استراتیژیک است.

سازمان شفافیت بین الملل گفته است که کمتر از نصف قربانیان خشونت و جرایم، به پولیس عارض می شوند. بر اساس یافته های این نهاد، محاکم افغانستان نیز مستقل نبوده و افراد زورمند از قانون معافیت دارند. همچنان گفته شده است که سیاستمداران و نخبگان افغانستان در نظام عدلی و قضایی آن کشور به شدت نفوذ دارند.

در گزارش از امضای قرارداد اعمار شهرک هوشمند با سهمدار مقروض و محبوس کابلبانک، به عنوان مثالی از سوء استفاده از قدرت اشاره شده است.

اعضای پارلمان افغانستان در این گزارش، در چندین مورد به برخورد بی موجب فزیکی با افسران پولیس متهم شده و نیز ادعاشده است که شماری از قانونگذاران افغان در بدل دریافت پول وزیرانی را تایید کرده اند که با رای عدم اعتماد ولسی جرگه روبرو بودند.

با وصف ثبت دارایی بیش از ۸۰۰۰ مامور دولت، نهاد های مبارزه با فساد در افغانستان به دلیل نشر گزارش دارایی حدود ۶۰۰ نفر از این مقامها، به عدم انجام مکلفیت های شان متهم شده اند.

گزارش، ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد، ایجاد کمیسیون مستقل خدمات قضایی برای انتخاب، تعیین و آموزش ماموان نهاد های عدلی و قضایی، کوتاه ساختن مداخلۀ پارلمان بر امور قضا و تعیین پاکترین شخص به عنوان لوی سارنوال را در زمرۀ اقداماتی مطرح کرده است که می تواند جلو فساد را در افغانستان بگیرد.

XS
SM
MD
LG