لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور غنی مشاور حقوقی خود را سبکدوش کرد


دولت افغانستان موجودیت خلاهای قانونی را در قرارداد اعمار شهرک هوشمند تایید کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی خود را از وظیفه سبکدوش کرد.

وظیفۀ آقای محمدی پس از آن به تعلیق در آمد که امضای قرارداد اعمار شهرک هوشمند میان خلیل الله فروزی سهمدار محبوس کابلبانک و وزارت شهرسازی سروصدا های زیادی را ایجاد کرد.

مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور افغانستان دو ماه پیش گفته بودکه در امضای قرارداد اعمار شهرک هوشمند تمام کابینه به شمول رئیس جمهور غنی دخیل اند، اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این قرارداد خلاف فیصلۀ کابینه و در مغایرت با قانون صورت گرفته است.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی برای اعتماد دوبارۀ مردم بالای سکتور بانکداری، طرح تشویقی برای حصول قرضه‌های کابل‌بانک از سوی کابینۀ افغانستان تأیید گردید.

آقای هاشمی گفت "طرزالعمل تشویقی تنها در مورد آن عده مقروضینی بود که در محکمه حکمی بر محکومیت جرمی آنها نبوده باشد، به همین اساس آقای خلیل‌الله فروزی و شیرخان فرنود نمی‌توانستند از مندرجات این طرزالعمل برخوردار شوند و به همین سبب هرگونه ترتیبی که تحت این طرزالعمل در خصوص شان اجرا شده باشد، بی‌بنیاد و مغایر اصول طرزالعمل می‌باشد."

از سوی دیگر هیئت موظف ریاست جمهوری افغانستان برای بررسی قضیه شهرک هوشمند نیز با اعلام نتایج بررسی هیا خود گفته است که تفاهمنامۀ اعمار این شهرک در مغایرت با قوانین افغانستان بوده است.

یما ترابی رئیس اجرایی نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان می گوید که حکومت در اجرای این گونه طرح‌های بزرگ باید پیش از پیش مردم را در جریان قرار می‌داد. آقای ترابی گفت که معاملۀ شهرک هوشمند این پیام را می رساند که تغییری در عرصۀ حکومتداری در افغانستان نیامده است و معافیت از قانون به همان شکل گذشته ادامه دارد.

هرچند سران حکومت وحدت ملی افغانستان گفته اند که مبارزه با فساد اداری در صدر اولویتهای کارهای شان است، اما به تازگی کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این کشور گفته است که تمام برنامه‌های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری روی کاغذ بوده و جنبۀ عملی نداشته است.

XS
SM
MD
LG