لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از ده در صد جمعیت افغانستان معتاد است


اکثر معتادان را جوانان روستایی تشکیل می دهد

سروی مشترک حکومتهای افغانستان و ایالات متحده امریکازیر نام "سروی ملی استعمال از مواد مخدر در افغانستان" نشان می دهد که شمار معتادان در افغانستان به گونۀ سرسام آوری رو به افزایش است.

بر اساس این سروی که در ۲۴ ولایت افغانستان صورت گرفته است، شمار مجموعی استعمال کنندگان مواد مخدر در افغانستان به سه میلیون نفر می رسد که ۳۰ درصد آن را کودکان و هفت درصد را زنان تشکیل می دهد.

با اینحال وزارت صحت عامۀ افغانستان می گوید که از جملۀ سه میلیون نفر تنها ۱.۶ میلیون نفر آن معتاد پنداشته شده و متباقی کسانی اند که به گونۀ مناسبتی و گاهگاه از مواد مخدر استفاده می کنند.

خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامۀ افغانستان گفت که از جمع سه میلیون نفر ۱۱ درصد به تریاک، مورفین و هیروئین معتاد بوده و متباقی سایر مواد مخدر را استعمال می کنند.

ادارۀ مرکزی احصائیۀ افغانستان مجموع نفوس آن کشور را حدود ۲۸.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ تخمین زده است که از آن جمله ۲۷.۱ میلیون نفر در داخل کشور - حدود ۲۰.۴ میلیون نفر در روستاها و ۶.۷ میلیون نفر در شهر ها- ساکن می باشند.

روستاییان معتاد

سروی مشترک افغانستان و ایالات متحده حاکی است که شمار معتادان مواد مخدر در روستاها نسبت به شهرها افزایش یافته است. یک دلیل عمدۀ افزایش معتادان در روستاها بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی عنوان شده است.

شمار مجموعی معتادان در افغانستان در سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۹۲۰ هزار نفر بود، در سال ۲۰۰۹ این رقم به یک میلیون نفر افزایش یافت، در سال ۲۰۱۲ حدود یک و نیم میلیون نفر و اکنون این رقم به سه میلیون نفر می رسد.

بیش از ۹۰ درصد تریاک جهان را افغانستان تولید می کند
بیش از ۹۰ درصد تریاک جهان را افغانستان تولید می کند

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته پیشرفتهایی داشته است ودر حال حاضر ۱۲۳ برنامۀ کاهش تقاضای مواد مخدر در کشور تطبیق می شود.

خانم عظیمی گفت که در حال حاضر حدود ۳۰ هزار معتاد همه ساله در مراکز درمان معتادان در افغانستان تداوی می شوند، اما به گفتۀ وی با افزایش شمار معتادان باید تلاشهای بیشتری برای درمان آنان نیز به خرج داده شود.

وزیر صحت عامۀ افغانستان نیز ضمن ابراز نگرانی از افزایش سرسام آور استعمال مواد مخدر در افغانستان گفت که بی سوادی، سطح پایان آگهی، فقر و بیکاری از عوامل مهم روآوردن مردم به مواد مخدر است.

اولویت صحی افغانستان

فیروزالدین فیروز گفت که این پدیده از سوی های نهاد های ملی و بین المللی دست کم گرفته شده و زیر شعاع مسایل امنیتی قرار گرفته است. او از جامعۀ جهانی خواست تا برنامه های کاهش تقاضا برای مواد مخدر و درمان معتادان را در اولویت کاری خود قرار داده و حکومت افغانستان را در این زمینه کمک کند.

آقای فیروز گفت که وزارت صحت عامۀ افغانستان نیز برنامه هایی برای جلوگیری از پدیدۀ مواد مخدر رویدست دارد. او افزود که در هماهنگی با نهاد های مربوط، وزارت صحت استراتیژی مشخصی را برای درمان معتادان و رسیدگی به این کتلۀ بزرگ اجتماع انکشاف می دهد.

ویلیم براونفیلد معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر وتنفیذ قانون این سروی را یکی از سروی های دقیق و مشرح خواند، اما از افزایش شمار معتادان در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

آقای براونفیلد افزود که استعمال مواد مخدر مشکل تمام کشور های جهان است که تمام لایه های اجتماعی را فرا می گیرد.

افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ تریاک در جهان بوده و در حال حاضر ۲۲۵ هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کاشته می شود که از آن حدود ۹۰ درصد تریاک جهان حاصل می شود.

این سروی درحالی نشر می شود که هم اکنون در بیشتر خیابان های شهر کابل معتادان مواد مخدر به گونۀ جمعی و انفرادی در محضر عام مواد مخدر را استعمال کرده و شماری از آنان برای به دست آوردن پول خرید مواد مخدر، دست به گدایی می زنند.

XS
SM
MD
LG