لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر معتادان درمان شده دوباره معتاد می شوند


بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر، ازدیاد معتادان و بی سوادی دلایل عمدۀ برگشت به اعتیاد است
بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر، ازدیاد معتادان و بی سوادی دلایل عمدۀ برگشت به اعتیاد است

وزارت های صحت و مبارزه با مواد مخدر افغانستان با انجام تحقیقی گفته است که اکثر معتادان مواد مخدر در آن کشور دوباره به اعتیاد رو می آورند.

احمد جان نعیم، معین وزارت صحت عامۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که همه ساله نزدیک به ۳۶ هزار معتاد در افغانستان درمان می شود اما به گفتۀ وی حدود ۹۰ درصد آنان پس از درمان دوباره به مصرف مخدرات رو می آورند.

در این تحقیق با ۵۰۰ معتاد مواد مخدر در ۳۹ مرکز درمانی در ولایت های کابل، ننگرهار، هرات، کندهار، بلخ و بدخشان مصاحبه صورت گرفته است.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که بیکاری، دسترسی آسان به مواد مخدر و ازدیاد معتادان عواملی است که سبب می شود افراد درمان شده دوباره معتاد شوند.

مقامهای وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند که در کنار عوامل یاد شده، بی سوادی و سطح پایان فهم نیز منجر به برگشت این افراد به اعتیاد می شود.

هارون رشید شیرزاد معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به صدای امریکا گفت که آن وزارت و ادارات همکار آن در گذشته در قسمت درمان معتادان تمرکز زیاد داشته و بودجۀ اندکی را برای پیگیری افراد درمان شده اختصاص می دادند که به گفتۀ وی نتایج مثبت در پی نداشت.

آقای شیرزاد می گوید که تحقیق اخیر به خاطری انجام شد که دلیل برگشت درمان شدگان به اعتیاد ریشه یابی شود. او افزود که اکنون با شناخت عوامل، اداره های دخیل در این زمینه برنامه های جدیدی را آماده خواهند کرد.

مقام های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گویند که در سه سال گذشته آن وزارت برای نزدیک به ۲۷۰۰ نفر پس از درمان اعتیاد، زمینۀ کار را فراهم کرده است. اما به دلیل کمبود بودجه نتوانسته است زمینۀ آموزش های حرفه یی و کار را برای همه افراد درمان شده فراهم کند.

هم اکنون نزدیک به سه و نیم میلیون نفر در افغانستان یا معتاد است یا آزمایش های طبی آنان علایم مثبت اعتیاد را نشان می دهد. اما در سرتاسر افغانستان ۱۱۰ مرکز درمان معتادان وجود دارد که همه ساله در آن کمتر از ۳۶ هزار نفر درمان می شود.

XS
SM
MD
LG